Massa- och pappersbruk

Papper, pappersmassa

Massa- och pappersbruk.pdf

Detta är en sammanställning av de flesta svenska bruk som har producerat eller producerar pappersmassa och papper. Sammanställningen är gjord i listform och grupperar de enskilda objekten efter deras läge i landskap och kommun. Produktionens startår för bruken anges och tiden för deras nerläggning anges också.

Storlek: 120 kB
Version: 191214-02
Papperstillverkning.pdf
Papperstillverkning.pdf

Papperstillverkning.pdf

Den här publikationen handlar om papper, papperets historia och framställning av papper från och med hantverket för nästan 2000 år sedan till dagens massproduktion. På ett kortfattat och enkelt sätt beskrivs processer och arbetssätt som har använts och nu används för pappersmassatillverkning och pappersframställning. Maskiner beskrivs och vanligen använda termer förklaras. Den svenska pappersindustrins utveckling berörs tillsammans med branschens miljöfrågor.

Huvudändamålet är att vara faktareferens vid läsning av berättelser om enskilda pappersbruk, men skriften står på egna ben och kan därför också läsas separat.

Storlek: 8,2 MB
Version: 181127

Massabruk, pappersbruk

Ösjöfors handpappersbruk.pdf
Ösjöfors handpappersbruk.pdf

Skriften behandlar framställning av papper för hand vid Ösjöfors handpappersbruk från 1780 till bruket lades ner 1926. Brukets historia och användningen av bruksbyggnaden och arbetsredskapen efter 1926 när bruket blev en nationell kulturskatt ända till pappersbruket brändes ner 2005 beskrivs kortfattat.

Storlek: 10 MB
Version: 181204
Sörstafors Pappersbruk.pdf
Sörstafors Pappersbruk.pdf

Skriften beskriver kortfattat historien om Sörstafors Pappersbruk från 1871 när ett träsliperi startade med massatillverkning och elva år senare när papper började produceras och därefter starten av ett sulfitmassabruk ända fram till 1966 när hela bruket lades ner. Bruksbyggnaderna som till största delen står kvar och de anställdas bostäder på industriorten beskrivs.

Storlek: 17,6 MB
Version: 181214