ÖVRIGT

Skyddad: Fotogalleri
Storlek: 20,2 MB
Version: 240125
Skyddad: Björkås.pdf
Skyddad: Björkås.pdf

En berättelse om hur ett ganska stort stycke ödemark långt ovanför den dåvarande odlingsgränsen gjordes till ett nybygge som benämndes Björkås för knappt 170 år sedan. Hur det blev en by, om än mycket liten och hur byn byggdes upp och befolkades. Förutom byn beskrivs också byggen på den mark som ursprungligen insynades för Björkås. Modernare tider beskrivs även, där samhällsutvecklingen nu verkar förvandla jorden till ödemark igen.

Storlek: 36,9 MB
Version: 191028