ÖVRIGT

Kvarnbyn i Mölndal
Kvarnbyn i Mölndal

I en särskilt lång fors i Mölndalsån byggde gårdar i närheten kvarnar för husbehovsmalning av brödsäd redan tidigare än 1300-talet och så småningom började vattenkraften i forsen användas för att driva kommersiella kvarnar och industrier. De första industrierna bestod av handpappersbruk, senare av maskinpappersbruk, och nästa våg av industrier varav kemisk-teknisk natur. Det var sockerbruk, tillverkning av linolja samt konsthartser. Därefter byggdes textil- och konfektionsindustri med spinnerier, väverier samt klädtillverkning.
Många av företagen var stora och betydande i Sverige men lades ändå ned eller flyttades. De lämnade dock efter sig byggnader och installationer från senare tid invid forsen i Kvarnbyn vilka kortfattat beskrivs med deras historia i denna skrift.

Storlek: 72,9 MB
Version: 240507
Skyddad: Fotogalleri
Storlek: 20,2 MB
Version: 240125
Skyddad: Björkås.pdf
Skyddad: Björkås.pdf

En berättelse om hur ett ganska stort stycke ödemark långt ovanför den dåvarande odlingsgränsen gjordes till ett nybygge som benämndes Björkås för knappt 170 år sedan. Hur det blev en by, om än mycket liten och hur byn byggdes upp och befolkades. Förutom byn beskrivs också byggen på den mark som ursprungligen insynades för Björkås. Modernare tider beskrivs även, där samhällsutvecklingen nu verkar förvandla jorden till ödemark igen.

Storlek: 36,9 MB
Version: 191028