START

Välkommen

Människor har i alla tider haft behov av verktyg och andra nyttoföremål samt önskat försköna sig med smycken. I begynnelsen fick sakerna tillverkas av användaren själv men det första steget till ett bättre liv togs när man kom på att låta duktiga hantverkare tillverka saker som man kunde byta till sig eller ”köpa”. Då blev det lättare att skaffa nyttosaker och de hade högre kvalitet eftersom de var tillverkade av specialister. Med tiden slog sig specialister samman för att arbeta gemensamt. Arkeologer har funnit rester av flintknivfabriker som är många tusentals år avlägsna.

När bitar av ädla metaller och pengar kom  i bruk underlättades handeln och varutillverkarna blev större och begreppen bruk, fabriker och industrier blev vanligare.  Begreppen betyder i grunden samma sak men har uppfattats olika, bruk som äldsta och minsta enheter och industri största och yngsta. Många bruk levde bara en kort tid medan andra växte och förändrades, vissa blev globala och ofattbart stora.

I Sverige har det funnits mängder av hyttor, järnbruk, pappersbruk och glasbruk, lite färre silver- och kopparhyttor, stålverk, mekaniska verkstäder, bilindustrier och tillverkare av elektriska maskiner vilka alla givit inkomster åt både Sverige och svenskarna. Det vore lite synd om detta föll i glömska.

Det är här denna site kommer in i bilden. Här porträtteras i fristående avsnitt några fabriker med sin historia tillsammans med en hel del nytagna fotografier och några gamla bilder. Avsnitten kan läsas direkt eller sparas på din dator eller mobiltelefon som PDF-filer. Nedladdningen är gratis och du tillåts att sprida kopior som du önskar.

Klicka på BRANSCH i menyn här ovan, välj sedan område genom att klicka på Glasbruk och hyttor, Gruvor och malmhantering, Kemisk industri, Keramikindustri, Massa- och pappersbruk, Metallbearbetning, Metallframställning, Orter och städer eller Plastindustri.