NYTT

Nya skrifter och nya versioner av gamla titlar publiceras under sina branschområden. Dessutom läggs allt nytt material under denna rubrik (NYTT) i ungefär en månads tid för att nyheterna lättare ska upptäckas..

Kvarnbyn i Mölndal
Kvarnbyn i Mölndal

I en särskilt lång fors i Mölndalsån byggde gårdar i närheten kvarnar för husbehovsmalning av brödsäd redan tidigare än 1300-talet och så småningom började vattenkraften i forsen användas för att driva kommersiella kvarnar och industrier. De första industrierna bestod av handpappersbruk, senare av maskinpappersbruk, och nästa våg av industrier varav kemisk-teknisk natur. Det var sockerbruk, tillverkning av linolja samt konsthartser. Därefter byggdes textil- och konfektionsindustri med spinnerier, väverier samt klädtillverkning.
Många av företagen var stora och betydande i Sverige men lades ändå ned eller flyttades. De lämnade dock efter sig byggnader och installationer från senare tid invid forsen i Kvarnbyn vilka kortfattat beskrivs med deras historia i denna skrift.

Storlek: 72,9 MB
Version: 240507