Glasbruk och hyttor

Glas, material och bruk

Glasbruk och hyttor.pdf

Detta är en sammanställning av de flesta svenska glasbruk och glashyttor som har producerat glasvaror och planglas. Sammanställningen är gjord i listform och grupperar de enskilda objekten efter deras läge i landskap och kommun. Glasproduktionens startår för bruken anges och tiden för deras nerläggning anges också. Listan har reviderats.

Storlek: 107 kB
Version: 230612-01

Beskrivning av enskilda glasbruk

Det finns nu inget material under denna rubrik, det förbereds men det är osäkert när det blir färdig för publicering.