Blockrasbrytning

video
play-sharp-fill

Malmkroppen och de vita linjerna som visar tunnlar vid malmen. Spiralen från markytan och till botten är en ramp. Filmen visar hur borrning och sprängning i botten av malmkroppen får malmen att fragmentariseras och rasa ner på grund av bergtrycket och gravitationen. Säkerheten med bergbultar samt betong på bergväggarna vid utförseln visas. Transporten av malm till krossverket avslutar.

Videofilmen togs fram av Atlas Copco i Australien. Atlas Copco delades år 2018 och den förra enheten för bergbrytningsutrustningar blev eget bolag som fick namnet Epiroc AB. Allt rörande bergbrytning övergick till Epiroc AB, bland mycket annat denna videofilm.