Automatisk trycksvarvning

play-sharp-fill

Här demonstreras en automatiserad trycksvarvningsprocess. Laddning, urtagning av arbetsstycket och tillsynen sker manuellt varför hela tillverkningen brukar betecknas som halvautomatisk. Observera att operatören smörjer plåten som bearbetas och avlägsnar spåntrasslet efter en rensvarvning. Svarven är programstyrd.

Tidsskalan i videoklippet är komprimerad så att hela cykeltiden på 6 minuter tar bara drygt 1 minut att spela upp.

Filmrättigheterna ägs av Hermanders AB i Töreboda och filmen är inspelad i deras fabrik.