Metallbearbetning

Verkstadsindustri

Mekaniska verkstäder och verkstadsindustri.pdf
Mekaniska verkstäder och verkstadsindustri.pdf

Denna skrift behandlar verkstadsindustrin i Sverige och dess föregångare de mekaniska verkstäderna. En bransch som började med att bearbeta järn men senare arbetar med nästan alla förekommande metaller och många ickemetalliska material. Verkstadsindustrin tillverkar idag både mekaniska och elektriska komponenter samt färdiga bruksföremål. Denna skrift beskriver de vanligaste bearbetningsmetoderna, arbetssätten och maskiner som använts
tidigare samt det som är använt idag.

Skriften är avsedd att vara en generell beskrivning och ge förklaring till uttryck och benämningar i skrifter om enskilda företag men kan också läsas separat.

Storlek: 58,0 MB
Version: 200916

Manufaktursmedjor

Stålverket i Björneborg.pdf
Stålverket i Björneborg.pdf

I den södra änden av sjön Vismen fick Olof Person privilegium 1661 att anlägga ett stångjärnshammarbruk med två hammare. Platsen där bruket anlades kallades Björneborg. Det svenska Björneborg ligger i Värmland sydöst om Kristinehamn. Länge försörjde sig bruket på stångjärnstillverkning men i mitten på 1800-talet moderniserades bruket för att tillverka stål i teknikfronten. Därför har bruket överlevt alla kriser inom stålindustrin fast det varit nära nedläggning några gånger. Björneborg Steel som bruket nu heter tillverkar stål och smidda produkter, kommer enligt planerna att vara koldioxidneutralt inom ett par år.

Storlek: 62,1 MB
Version: 220822

Verkstäder

Stålverket i Björneborg.pdf
Stålverket i Björneborg.pdf

I den södra änden av sjön Vismen fick Olof Person privilegium 1661 att anlägga ett stångjärnshammarbruk med två hammare. Platsen där bruket anlades kallades Björneborg. Det svenska Björneborg ligger i Värmland sydöst om Kristinehamn. Länge försörjde sig bruket på stångjärnstillverkning men i mitten på 1800-talet moderniserades bruket för att tillverka stål i teknikfronten. Därför har bruket överlevt alla kriser inom stålindustrin fast det varit nära nedläggning några gånger. Björneborg Steel som bruket nu heter tillverkar stål och smidda produkter, kommer enligt planerna att vara koldioxidneutralt inom ett par år.

Storlek: 62,1 MB
Version: 220822
Pythagoras i Norrtälje.pdf
Pythagoras i Norrtälje.pdf

Skriften handlar om AB Pythagoras som startades som en uppfinnarverkstad 1898, vars
syfte var att utveckla delägarnas uppfinningar och efter ett par år producerade allehanda
typer av lås. Efter tio år fokuserade man sig helt på tändkulemotorer och mötte två världskrig,
depressioner under mellankrigsperioden och två konkurser innan tändkulemotorer blev
helt föråldrade och fabriken tynade bort och övergavs 1979. Efter en lång strid räddades
verkstaden från komplett förfall och är nu Sveriges förnämsta verkstadsindustrimuseum.

Storlek: 63,3 MB
Version: 201029